Örgütlenmenin İşletmelerde Önemli 5 Avantajı

Resmi organizasyonun avantajları şunlardır:

(1) Sorumluluk Kolaylığı Düzeltme:

Tüm çalışanların yetki ve sorumlulukları önceden belirlendiğinden, verimsiz çalışanların kolayca algılanabilmesi ve bu sayede hesap verebilirliklerinin düzeltilmesi mümkündür.

Resim Nezaket: oxfam.jp/media/smallbusiness%20for%20title.jpg

(2) Üst üste gelen hiçbir iş:

Her şey düzenli bir şekilde hareket eder. Bu nedenle, herhangi bir çalışmanın dışarıda bırakılması veya gereksiz yere çoğaltılması mümkün değildir.

(3) Komuta Birliği Olası:

Skalar otorite zincirinin varlığına göre komuta birliği ilkesini gözlemlemek mümkündür.

(4) Hedeflere ulaşmak kolay:

Organizasyonun amaçlarına ulaşmak kolaydır çünkü tüm maddi ve insan kaynaklarının optimum kullanımı vardır.

(5) Örgütte İstikrar:

Bütün insanlar kuralları gözeterek çalışır ve yetki alanı dahilinde kalmaya devam eder. Bu da, kuruluşta istikrarı sağlayan iyi bir ilişki kurulmasına yol açar.