7 Enformel Örgütlenmenin Temel Özellikleri

Enformel organizasyonun temel özellikleri şunlardır:

(1) Resmi Kurum Bazında:

Bu, insanların da gayrı resmi ilişkilerin olduğu resmi kuruma dayanmaktadır. (Öncelikle resmi örgütün kurulduğu ve daha sonra resmi olmayan örgütün kurulduğu anlamına gelir.)

Resim Nezaket: europeanbusinessreview.com/TEBR_NEW/wp-content/uploads/2013/024×1023.jpg

(2) Yazılı Kural ve Prosedürleri Yoktur:

Bu organizasyonda, karşılıklı ilişkileri yönetecek yazılı kural ve prosedür yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken grup normları var. Örneğin, bir kuruluşta çalışan ve belirli bir topluluğa ait çalışanlar gayrı resmi bir şekilde ayrı bir grup oluşturur.

Yavaş yavaş, bazı normlar, grubunun üyelerine, çalışmaları veya kendi benliği ile ilgili sorunlara çözüm bulmalarında yardımcı olmak gibi ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde, topluluğunun üyelerini yönetimsel sömürüden korurlar. Bu şekilde, bu gayrı resmi gruba katılan tüm kişiler, grubun normlarını gözlemlemek zorunda kalacaktır.

(3) Bağımsız İletişim Kanalları:

Bu organizasyonda, farklı insanlar arasındaki ilişkiler tanımlanmamıştır, çünkü en düşük seviyedeki bir kişi en yüksek seviyedeki kişiyle doğrudan temas kurabilmektedir. İletişim akışı belirtilemez.

(4) Kasıtlı olarak oluşturulmamıştır:

Gayri resmi organizasyon kasıtlı olarak oluşturulmamıştır. Karşılıklı ilişki ve zevklerden ortaya çıkar.

(5) Organizasyon Şemasında Yeri Yok:

Gayri resmi organizasyonun doğru hazırlanmış organizasyon şemasında yeri yoktur. Ayrıca, organizasyon el kitabında bile bilgi bulunmuyor.

(6) Kişiseldir:

Kişisel olmak demek, bunun altında bireylerin duygularının akılda tutulması ve onlara hiçbir şeyin empoze edilmemesi anlamına gelir.

(7) Kararlılık Yoktur:

Böyle bir organizasyonda genellikle istikrar eksikliği vardır. Örneğin, bir birey bugün bir grup insanla karışır ancak yarın başka bir gruba geçebilir. Sadece bu değil, bir birey aynı anda birden fazla gruba üye olabilir.