Ortak Büyüklük Tablolarının Hesaplanması

Yaygın Büyüklük Tablolarının Hesaplanması!

Ortak boyut ifadeleri, karşılaştırmaları yüzde olarak ifade etmeyi içerir. Mevcut bir dönemin yüzdelerini geçmiş dönemlerle karşılaştırmak, bireysel işletmeleri karşılaştırmak veya bir işletmeyi ticaret birlikleri ve finansal bilgi hizmetleri tarafından yayınlanan sanayi yüzdeleriyle karşılaştırmak için ortak boyut tabloları hazırlanabilir.

Ortak büyüklükteki finansal tablolar, karşılık gelen miktar rakamları olmadan, sadece temel bir rakamın yüzdesini içerir. Yüzdelerin kullanımı, genellikle mutlak rakamların kullanılması için tercih edilir. Bir örnek bunu açıklığa kavuşturur. A şirketi 10.000 Rs kazanırsa ve B Şirketi 1.000 Rs kazanırsa, hangisi daha karlı? Cevabın A şirketi olması muhtemeldir.

Ancak, A şirketinin toplam özkaynakları 10, 00.000 Rs ve B, 10.000 Rs olan özkaynak kârlılığı şöyle olacaktır:

Özkaynak kârlılığını karşılaştırırken, B şirketinin A şirketinden daha karlı olduğu açıkça söylenebilir.

Ortak büyüklük tablolarının kullanılması, sayılar ortak tabana, yani yüzde olarak alındığından, farklı büyüklükteki işletmelerin karşılaştırılmasını çok daha anlamlı kılabilir. Böyle bir açıklama, bir analistin aynı sektördeki farklı büyüklükteki iki şirketin işletme ve finansman özelliklerini karşılaştırmasını sağlar.

Mutlak rakamlar küçük olduğunda, ortak boyut ifadelerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir, çünkü küçük bir mutlak değişiklik çok büyük bir yüzde değişime neden olabilir. Örneğin, geçen yıl net karı 1.000 Rs olarak gerçekleştiyse ve bu yıl 5.000 Rs'ye yükseldiyse, bu net karlarda sadece 4.000 Rs artış olacaktır, ancak bu yüzde cinsinden önemli bir artışı temsil eder.

Ortak boyut ifadeleri dikey analiz ve yatay analiz formatlarında hazırlanabilir. Dikey analiz biçiminde, bir yıldaki rakam aynı yıldan seçilen bir tabanla karşılaştırılır. Örneğin, reklam harcamaları 2012’de 10.000 Rs, satışlar 10.000.000 Rs ise, reklam harcamaları satışların% 1’i olacaktır. Yatay analiz biçiminde, bir öğenin miktarı (bir hesap), seçilen bir temel yıl için aynı hesap rakamı cinsinden ifade edilir. Örneğin, eğer satışlar 2012'de 8, 00.000 ve 2013'te 12.00.000 Rs olsaydı, satışlar% 50 artışla 2013 yılında 2012 seviyesinin% 150'sine yükseldi.