Bilgisayar Sistemi: Özellikleri ve Sınırlamaları

Bilgisayar sisteminin özellikleri ve sınırlamaları hakkında derinlemesine çalışalım.

Bilgisayar Sisteminin Özellikleri:

Bir bilgisayar sistemi aşağıdaki özelliklere sahip olacak şekilde insanlardan daha iyidir:

(i) Hız:

Hız, bir işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayarın harcadığı zamandır. Bir bilgisayarın belirli bir görevi yerine getirmek için harcadığı zaman, bir insandan çok daha azdır. Farklı bilgisayarlar MIPS'lerini (Saniyede Milyon Talimat) karşılaştırarak hızlarına göre sınıflandırılır.

(ii) Doğruluk:

Doğruluk, bir bilgisayar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin doğruluk derecesini ve kesinliğini ifade eder. Kötü programlama olmaması durumunda, bilgisayarlar hata yapmazlar ve karmaşık talimatları doğru bir şekilde yerine getirebilirler. Bir bilgisayara beslenen veriler hatasız değilse, yanlış sonuçlara neden olması muhtemeldir.

(iii) Güvenilirlik:

Bilgisayar sistemleri, yorgunluk, yorgunluk veya can sıkıntısı gibi insan faktörlerine cevap vermiyor. Bu nedenle, art arda ve verimli çalışma olasılıkları daha yüksektir. Bir bilgisayar sisteminde herhangi bir arıza durumunda, derhal bilgi ve programların yedeklenmesi için hükümler vardır.

(iv) Çok yönlülük:

Bilgisayarlar basit veya karmaşık tüm görevleri yerine getirebilirler. Bu nedenle, onlar herhangi bir alan bilimi, teknoloji, işletme, finans, hesap, iletişim ve benzeri kullanılabilir.

(v) Depolama:

Bir bilgisayarın veri ve programları saklama kapasitesine işaret eder. Depolama, CD'ler, Disketler, DVD'ler, RAM (Rasgele Erişim Belleği), ROM (Salt Okunur Bellek) gibi depolama ortamlarında yapılır.

Bir Bilgisayar Sisteminin Sınırlamaları:

Bir bilgisayar performanstan bir insandan çok daha iyi olmasına rağmen, bazı şekillerde başarısız olur:

(i) Bilgisayarlar Düşünemez:

Bilgisayarlar düşünemez ve ilk olarak aynı talimatlarla programlanmadıkları sürece herhangi bir iş yapamazlar. Depolanan talimatlara göre çalışırlar. Algoritmalar insanlar tarafından bir bilgisayarın özel bir işlem yapmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Buna yapay zeka da denir.

(ii) Bilgisayarlar Karar Veremez:

Bilgi, bilgi, bilgelik, zeka ve yargılama yeteneği gibi bir karar almak için gerekli temel unsurlara sahip olmadıkları için bilgisayarlar karar veremezler.

(iii) Bilgisayarlar Fikirlerini İfade edemez:

Her türlü araştırmada, fikir hayati bir rol oynar. Bu bağlamda, bilgisayarlar fikirlerini ifade edemezler.

(iv) Bilgisayarlar Uygulayamaz:

Bilgisayarlar verilerin depolanmasında yardımcı olmasına ve ansiklopedilerin içeriğini bile içerebilmesine rağmen, politikaları yalnızca insanlar belirleyebilir ve uygulayabilir.