Doğrudan Malzemelerde Yüzde: Hesaplama, Avantajlar ve Dezavantajlar

Doğrudan Malzemelerin Yüzdesi: Hesaplama, Avantajlar ve Dezavantajlar!

Bazı imalat endişelerinde, geçmiş maliyetlerin incelenmesi doğrudan malzeme maliyeti ile fabrika ek yükü arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle, malzeme maliyetine dayanan bir emilim oranı uygulanabilir. Bu durumda, oran, tahmini toplam fabrika giderinin imalat sürecinde kullanılması beklenen toplam doğrudan malzeme maliyetine bölünmesi ile elde edilir.

Hesaplama:

Fabrikanın genel giderleri Rs 3, 00.000 ise ve malzeme maliyeti 2, 50.000 ise, emilim oranı:

(3.00.000 Rs / 2.50.000 Rs) x 100 =% 120

Her iş veya ürün% 120 emilim oranı esas alınarak ücretlendirilecektir. Örneğin, bir ürünün malzeme maliyeti Rs 5.000 ise, ürünleri için ücret alınacak fabrika masrafı 6.000 Rs (5.000 x 120%) olacaktır.

Avantajları:

“Doğrudan malzeme maliyetindeki yüzde” yöntemi basit ve anlaşılması ve uygulanması kolaydır. Bu yöntem, malzemelerin fiyatlarının önemli ölçüde farklılık göstermediği, her bir üründeki malzemelerin miktarlarının ve maliyetlerinin eşit olduğu ve farklı ürünlerin işlenmesinin de tekdüze olduğu yerlerde sabit maliyet rakamları verecektir. Çok basit küçük işletme firmalarında kullanışlıdır.

Dezavantajları:

Bu yöntem aşağıdaki dezavantajlara sahiptir:

1. Bir ürünün malzeme maliyeti ile üretimde kullanılan fabrika giderleri arasında mantıklı bir ilişki yoktur.

2. Malzeme fiyatları oldukça sık dalgalanmalara maruz kalır ve bu fenomen, genel rakamlar değişmese de, yüksek veya düşük genel masraflara neden olur. Bu, üretim maliyetlerinin dönemden döneme doğru bir şekilde karşılaştırılmasında yardımcı olmaz.

3. Genel giderlerin çoğu zamana göre değişir. Örneğin, ucuz malzemelerin kullanıldığı ancak daha uzun bir işlem süresinin kullanıldığı bir ürün veya iş, pahalı malzemeler kullanan ancak daha kısa bir işlem süresi olan bir işe veya ürüne kıyasla daha fazla masrafa sahip olmalıdır. Bu nedenle, genel masrafların çoğu tüketilen malzemelere değil, zamana göre tahakkuk eder. Ancak doğrudan malzeme maliyetlerinin kullanılması, genel giderlerin tahsisinde / paylaştırılmasında önemli bir faktör olan zaman faktörünü tamamen görmezden gelir.

4. Bu yöntem, malzemelerin bir kısmının tüm işlemlerden geçtiği ve bir kısmının sadece bazı işlemlerden geçtiği yerlerde uygun değildir.

5. Bir işin çok pahalı bir yapıya sahip malzeme tükettiği gerçeği, o iş için yapılan ek yükün de daha ağır olacağı anlamına gelmez.