Ürün Planlama: 6 Önemli Ürün Planlama Süreci - Açıklandı!

Temel ürün planlama sürecinden bazıları şunlardır: 1. Arama 2. Tarama 3. Ayrıntılı İş Analizi 4. Geliştirme 5. Test Pazarlaması 6. Ticarileştirme.

1. Keşif:

Ürün planlama, yeni ürünler için fikir veya kavramların oluşturulması ve formülasyonuyla başlar. Ürün fikirleri, tüketicilerin ihtiyaçları ve istekleriyle sürekli iletişim halinde olan satış elemanlarından gelebilir.

Middlemen, araştırma ve geliştirme departmanı, ticaret ve teknik dergiler, tüketiciler, ticaret birlikleri, ticaret odaları, devlet kurumları, araştırma laboratuvarları ve yöneticileri, diğer verimli ürün fikir kaynakları olabilir.

Bireysel yenilikçilerden, öneri şemalarından, pazarlama araştırmalarından, maliyet çalışmalarından, hizmet organizasyonlarından vb. Yeni fikirler ortaya çıkabilir. Bu aşamada, rakiplerin, enstitülerin ve müttefik ürünlerin ürünleri de dikkate alınmalıdır.

2. Tarama:

Bu aşama, daha fazla dikkate alınması gereken en umut verici fikri seçmek için ürün fikirlerinin ön karşılaştırmasını ve değerlendirilmesini içerir. Çok sayıda fikir mevcut olabilir. Potansiyeli olmayan fikirleri ortadan kaldırmak için gereklidir. Dikkatli tarama, pratik ve ekonomik olmayan fikirlerde zaman ve kaynak israfını önlemeye yardımcı olur.

Başarılı bir tarama için şirket hedeflerinin ve tesislerinin açık bir şekilde anlaşılması önemlidir. Bu, işletmenin stratejisi ve kaynaklarıyla tutarsız olan fikirlerin reddedilmesine yardımcı olacaktır.

Son yıllarda, lider şirketler tarama için özel kriterler geliştirmiştir. Bu kriterler aşağıdakilerden oluşur:

(a) bir süre boyunca karlılık gereklilikleri;

(b) üretimin yıllık değeri;

(c) birim kar marjı;

(d) gerekli yeni sermaye;

(e) mevcut dağıtım şebekesinin kullanımı, vb.

3. Detaylı İş Analizi:

Tarama aşamasından kurtulan bu fikirler ve kavramlar, sıkı bir ekonomik değerlendirmeye tabi tutulur. Fikirlerde yer alan teknik ve ekonomik faktörler, ticari uygulanabilirliği ve teknik uygulanabilirliği değerlendirmek için yeterince ayrıntılı olarak analiz edilir. Bir süre için beklenen maliyet, satış ve kar beyanı hazırlanır. İş analizi ayrıca, kavram testi olarak bilinen bazı ön testleri ve analitik çalışmaları içerebilir.

İş analizi aşağıdaki soruları yanıtlamak için yapılır:

(а) Ürün fikri teknik olarak uygulanabilir mi?

(b) Yeterli pazar talebi var mı?

(c) Patent hakkı almak gerekli midir?

(d) Hammadde konumu nedir?

(e) Makine ithal edilecek mi?

(f) Üretim tesisleri uygun mu?

(g) Üretmenin ve satmanın maliyeti nedir?

4. Geliştirme:

Bu aşamada, ürünün tasarımı veya özellikleri hazırlanır. Ürün fikri çalışma modeli veya prototip şeklinde pratik bir şekil verilir. Kağıttaki fikir fiziksel bir ürüne dönüştürülür. Prototip, tüm teknik özellikleri karşıladığından emin olmak için laboratuarda test edilir.

5. Test Pazarlaması:

Ürünün bir örneği daha sonra tüketicilerin reaksiyonlarını veya tepkilerini bulmak için seçilen bir pazarda test edilir. Çalışma modeli veya prototip sınırlı miktarda üretilir ve tam ölçekli üretime başlamadan önce pazarda test edilir.

Tüketicilerin geri bildirimlerine dayanarak, üründe gerekli iyileştirmeler (yeniden tasarlama) yapılır. Test pazarlaması, ürünü piyasaya sürmeden önce “gevşek uçları birleştirmeye” yardımcı olduğundan, ürün geliştirmenin hayati bir aşamasıdır.

6. Ticarileşme:

Bu son aşamada, ürün aslında pazarda tam bir ölçekte tanıtıldı. Fiyatlandırma, kanallar ve tanıtım yöntemleri tamamlandı. Ürün, şirketin normal operasyonlarına tamamen entegredir ve artık yeni bir ürün olarak kalmamaktadır.