Organizmada Üreme: Tanımı, Yaşam Süresi, Özellikleri ve Çeşitleri

Organizmanın amacı, temel özellikleri ve üreme türleri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun!

Üreme, canlı organizmaların temel özelliklerinden biridir. Genetik materyalin bir nesilden diğerine geçmesini ve bu türlerin uzun süre hayatta kalmasını sağlar.

Ömür:

Doğumdan bir organizmanın doğal ölümüne kadar geçen süreye yaşam süresi denir.

Bir organizmanın ömrü birkaç dakika ila birkaç bin yıl arasında olabilir. Mayfly'nin ömrü bir günken, dev kaplumbağa en uzun yaşayan hayvan olarak kabul edilir (yaklaşık 100 ila 150 yıl).

Bir organizmanın yaşam süresi genellikle dört aşama içerir:

(i) Gençlik. Bu aşamada organizma üreme kapasitesini geliştirir

(ii) Vade. Üreme bu aşamada başlar

(iii) Yaşlanma ve Yaşlılık. Yaşlanma organizmaların vücudundaki ilerici bozulmadır. Yaşlanmanın geri dönüşümsüz evresine yaşlanma denir

(iv) Ölüm. Yaşlılık sonunda ölüme yol açar. Bu aşamada, bir organizmanın tüm hayati faaliyetlerinin kesin olarak bırakılması söz konusudur. Bir aşamadan diğerine geçiş, çevresel faktörlerin yanı sıra genetik olarak belirlenir.

Organizmaların yaşam sürelerinin boyutlarıyla ilişkilendirilmesi şart değildir. Örneğin, kargaların ve papağanların büyüklükleri çok farklı değildir ancak yaşam alanları büyük farklılıklar göstermektedir. Bir başka örnekte, bir mango ağacının, bir peepal ağacına kıyasla çok daha kısa bir ömrü vardır. Yaşam boyu ne olursa olsun, her organizmanın ölümü şarttır.

Bazı tek hücreli (örneğin, Amip) organizmalar dışında hiç kimsenin ölümsüz olmadığı anlamına gelir. Tek hücreli organizmalarda neden doğal ölüm olmadığını söylüyoruz? Soru, dünyada binlerce yıl boyunca ne kadar çok sayıda bitki ve hayvan türünün bulunduğunu ortaya çıkarır. Bu, canlı bireylerde, yaşamın devamlılığını sağlayan bazı süreçler olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Üreme nedir?

Üreme, bir organizmanın aynı türden genç yavrular (yavrular) ürettiği biyolojik bir süreçtir. Canlı organizmaların en önemli özelliklerinden biridir.

Üreme amacı:

1. Türlerin Sürekliliği:

Üreme türlerin sürekliliğini korur.

2. Nüfus Örgütü:

Üreme genç, yetişkin ve yaşlıların nüfusunu korur.

3. Varyasyonlar:

Üreme organizmalarda farklılıklar getirir. Yararlı değişiklikler, uyarlamalar ve gelişim için çok önemlidir.

4. Hayat:

Organizmalarda üreme nedeniyle dünyada yaşam vardır.

Üreme Temel Özellikleri:

Tüm üreme modları bazı ortak temel özelliklere sahiptir.

Bunlar aşağıdaki gibidir:

(i) RNA, protein ve diğer biyo-kimyasalların sentezi.

(ii) DNA'nın replikasyonu.

(iii) Hücre bölünmesi.

(iv) Hücre büyümesi.

(v) Üreme birimlerinin oluşumu.

(vi) Üreme birimlerinden yeni bireylerin oluşumu.

Üreme Türleri:

Hayvanlarda iki ana üreme türü bulunur; eşeysiz ve cinsel.