Şehir Planlamasında Sosyoloğun Rolü (408 Kelime)

Şehir Planlamasında Sosyoloğun Rolü!

Kentsel planlama, fiziksel planlama ve sosyoekonomik planlama gibi iki bileşenden oluşur. Fiziksel planlama, arazi kullanımı, mimari, ulaşım ve enerji gibi morfolojik yönleri içerirken, sosyoekonomik bileşen, kentsel planlama sırasında dikkate alınması gereken sosyal veya insan ekolojik süreçlerini içerir. Bir sosyolog, ayrışma, kültür ve sosyal düzen gibi insan ekolojik süreçlerini anlamada daha donanımlı bir kişidir.

Dolayısıyla planlama, davranışı ve toplumu analiz eden sosyolojiden farklı bir sosyal eylem biçimidir. Sosyoekonomik faktörler, kentin morfolojik düzenini, özellikle de Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin kentsel alanlarını şekillendirmektedir. Gerçekte kentsel alanlar etnik, dini, dilbilimsel ve politik-tarihsel faktörlerden kuvvetle etkilenen sosyo-kültürel birimlerdir. Bir kent sosyoloğu, şehir planlama sürecinde gerekli tüm bilgileri sağlayabilir.

Resim İzniyle: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/KABULCITYMAP.jpg

Kentsel alanlar yalnızca binaların veya yapıların eserleri değil aynı zamanda insanların topaklaşmasıdır. Bu nedenle, toplumsal değerler, gelenekler ve inançlar, arazi kullanımı üzerindeki etkiyi, özellikle konut modelini uygulamada önemli bir rol oynamaktadır. Başka bir deyişle, sosyal ve kültürel süreçler, yerel süreçlerin merkezindedir, yani insanları değiştirir ve sıralar, şehrin morfolojisi veya iç yapısı üzerinde derin bir etki bırakır.

Sosyoloji ve planlama, hem toplum için değerli, farklı. Sosyoloji toplumun bilimsel olarak anlaşılmasını sağlarken, demokratik planlama sosyal ve fiziksel gelişim için politika hedefleri aracılığıyla topluluk değerlerini kullanır.

Planlamanın topluma değeri, modern zamanlarda çağrıldığı şekilde anlaşılabilir, çünkü karmaşık kentsel alan sorunları (suç, konut, vergiler, ulaşım, sağlık, kamu hizmetleri ve refah dahil), her iki pazar tarafından da tek başına yeterli bir şekilde ele alınamaz. parti siyasetinin mekanizmaları ya da işlevsel kişisel çıkarları.

Bir sosyolog, bu nedenle, kentsel planlamada iki ana rol oynar; ilk önce sosyal gerçekliği gönülsüzce, nesnel ve doğru bir şekilde analiz etmeye ve açıklamaya yardım eder. Bunun nedeni, böyle bir görevi anlamak için teknik bilgi birikimine ve yöntemsel donanıma sahip olmalarıdır. Ayrıca, kent merkezinin sosyal gerçekliğinin süreçlerini ve mekanizmalarını net bir şekilde anlama ve kurma yeteneğine de sahiptirler. İkincisi, kentsel gelişim için mantıklı ve anlamlı alternatifler (fikirler) ile şehir planlamacısı ve yöneticileri ile koordine oluyorlar.

Bu nedenle, şehri gerçekten güzel ve dinamik hale getirmek için fiziksel ve sosyal faktörlerin bütünleştirilmesi gerekiyor. Bir sosyolog bu iki yönü birleştiren doğru kişidir.