Pazarlama Stratejisi Olarak Sinerji - Açıklandı!

Aritmetik olarak Synergy, 1 + 1 = 3 anlamına gelir. Synergy, bütünün, parçalarının toplamından daha büyük olduğu kavramıdır. Birlikte çalışan organizasyonel birimler, yalnız çalışan aynı birimlerden daha fazlasını başarabilir. Bir örgütün çeşitli bölümleri bir araya getirildiğinde, tek başına hareket eden bölümlerin toplamından daha büyük bir ortak etki üretmek için Sinerji ortaya çıkar.

Bir kurumun maliyet liderliği / pazar liderliği / ürün geliştirme ve mükemmel pazarlama becerisi ile ilgili olarak rekabet avantajı kazanması durumunda, akıllıca bir şirket yönetimi, bu avantajları, karlılığı artıran mevcut kaynakları kullanarak ek değer yaratma ile sonuçlanan Synergy üretmek için uygun bir şekilde entegre edecektir.

Tedarik zinciri yönetimi sürecinde bağlantılar oluşturarak Synergy oluşabilir. Tedarikçiler ve müşteriler arasında iyi ilişkiler sürdürülerek sinerji de elde edilebilir. Müşteriler için değer yaratmak mükemmel bir stratejidir.

Temel Yeterlilikleri Keşfetmek ve Synergy'ye ulaşmak, kuruluşların bir müşteri tarafından elde edilen faydaların toplamı olan, değer yaratmalarına yardımcı olur. Bir reklam için, televizyonun kopyası, radyo ve ses bileşenleri, istenen etkinin sinerji etkisini üretmek için birlikte çalışmalıdır.

Pazarlamada Synergy Concept, pazarlama karmasının genel etkinlik için yapacağı anlamına gelir. Örneğin, mevcut pazarlama ve dağıtım tesislerinden daha fazla yararlanılmasını mümkün kılan bir fırsatı değerlendirerek, maliyetlerde orantılı bir artışa neden olmadan satış gelirlerini artırmak mümkün olabilir.

Aşağıdaki örnekte sinerji sergilenmektedir. Kahraman Honda Ltd, Hindistan Kahraman Döngüleri ve Japonya Honda Motor arasındaki ortak girişimidir. Hero Cycle'ın Hindistan kırsal ve kentsel müşterileri de dahil olmak üzere Hindistan yol koşullarıyla ilgili uzun yıllara dayanan deneyimi, Hintli müşterilerin tam gereksinimlerine uyacak şekilde yüksek verimli ve sağlam bir motor döngüsü üretmek için ortaya çıkan sinerji etkisini oluşturma konusunda Honda Motor'un üstün teknolojik kabiliyetiyle mükemmel bir şekilde birleştirildi. engebeli yol ”1985 gibi erken şartlarda.