Bangladeş'te On Öncü İngilizce Ortaokul

Bangladeş'te kaliteli İngilizce orta öğretim tesisi gönüllü olarak hükümet tarafından sağlanmaktadır. Bazı uluslararası eğitim kurumları ayrıca Bangladeş'te yüksek kaliteli İngilizce eğitimi sağlamada büyük rol oynamıştır. Gelecekteki liderleri yaratma konusundaki katkıları burada belirtilmiştir:

1. Dakka'daki rekabetçi bir İngiliz müfredat okulu olan Aga Khan Okulu

Web sitesi: www.agakhanschools (dot) org / bangladesh

Ağka Han Okulu, Dakka, Bangladeş'teki Ağa Han Eğitim Hizmetleri'nin bir girişimidir. Okul 1988 yılında kuruldu. Okul Dakka, Uttara Model Town'da bulunuyor. Okul İngiliz Müfredatı takip eder. Son zamanlarda, Uluslararası Bakalorya (IB), okul tarafından verilen derece listesine eklenmiştir.

Ağa Han Okulu, Dakka, skolastik hizmetleriyle ünlüdür. Okul, oyun alanı ile birlikte geniş bir kampüse sahiptir. Okul kütüphanesi çeşitli kaynaklar bakımından zengindir. BT okul merkezi, öğrencileri BIT'in şu anki meydan okumasını karşılamaya teşvik eder. Yurt dışından öğretim görevlileri yüksek skolastik hizmet vermektedir. Müfredat dışı etkinlikler ve beden eğitimi hizmetleri, öğrencilerin gelecekteki zorluklarla yetkinlikle yüzleşmelerini sağlar.

2. Uluslararası Dakka Okulu (ISD), günlük çeşitliliği kutluyor

Web sitesi: www.isdbd (dot) org

Uluslararası Okul Dakka (ISD), STS Grubunun bir kuruluşudur. Okul 1999 yılında kuruldu. Okul, Dakund, Bashundhara'da bulunmaktadır. Okul İngiliz müfredatını takip ediyor. Okul, uluslararası lisansüstü programlara katılmak için yardım sunuyor.

Uluslararası Okul Dakka, eğitim hizmetleri hakkında çok düşünülmektedir. Yerleşik okul kampüsü ve spor tesisleri kıyaslanamaz. Uluslararası öğretim elemanları akademik mükemmelliği garanti eder. Kütüphane ve bilgi işlem merkezi, okulu Bangladeş'teki uluslararası eğitim alanında bir fark yarattı. Okul, müfredat dışı etkinlikleri çok önemsiyor.

3. Eğitim ve sporun mükemmel karışımı olan Pledge Harbour Okulu ve Spor Akademisi

Web sitesi: www.pledgeharbor (dot) com

Pledge Harbour Okulu ve Spor Akademisi (PHSA), Bangladeş'te ilk spor temelli uluslararası eğitim platformudur. Okul, 2011 yılında kurulmuştur. Okul, Dakka'nın eteklerinde bulunan Gazipur'da bulunmaktadır.

Pledge Harbour Okulu ve Spor Akademisi'nin (PHSA) odak noktası okul kampüsünün ve geniş oyun alanının doğal güzelliğidir. Okulun amacı, konut eğitimi ile kaliteli eğitim sağlamaktır. Okul, takip edilecek müfredatın İngiliz müfredatı olduğu spor temelli bir eğitim almaktadır. Bazı yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kadrosu okulu çoktan ayırmıştır. Okulun son akademik sonucu dikkat çekicidir.

4. Scholastica, her zaman skolastik hizmetinde umut verici

Web sitesi: www.scholasticabd (dot) com

Eğitimci Bayan Yasmeen Murshed, kaliteli eğitim vaadi vermek amacıyla 1977 yılında Scholastica'yı kurdu. Okul Dakka şehrinin farklı elverişli bölgelerinde bulunmaktadır.

Scholastica, yaklaşmakta olan modern zorlukları öğrenecek olan bilgi arayan, akıllı markalar üzerine odaklanmaktadır. Okul kalite arayışı içindedir. Okul, İngiliz müfredatını öğretim aracı olarak takip ediyor.

Okuldaki eğitimli ve deneyimli öğretmenler her zaman yüksek kaliteli eğitime sahip öğrenciler üretir. Okul, mevcut tüm kaynaklarla birlikte olağanüstü bir eğitim standardı sunmaktadır. Müfredat dışı etkinlikler büyük bir titizlikle düzenli olarak yapılmaktadır.

5. Mastermind School Dhaka, beyni yaratır

Web sitesi: www.mastermindschool (dot) org

Mastermind School Dhaka, Bangladeş'in bazı eğitimci beyleri tarafından kurulmuştur. Okul Dakka, Dhanmondi ve Uttara'nın iki önemli bölgesinde bulunmaktadır.

Mastermind School Dhaka, eğitim bakımı konusunda çok şefkatli. Okul, İngiliz müfredatına sahip öğrencilere uluslararası kalite sağlar. Geniş okul kampüsleri ve laboratuvarlar kaliteli skolastik hizmeti sağlar. Okul, seçkin uluslararası üniversitelere ve kolejlere kaydolma konusunda öğrencilere yardımcı olur. Okul düzenli olarak müfredat dışı etkinlikler ve spor etkinlikleri düzenler.

6. Oxford International School, uluslararası eğitimde kaliteli platform

Web sitesi: www.oisbd (dot) net

Oxford International School bir eğitimci Bay Shakawat Hossain tarafından kurulmuştur. Okul Dakka'da bulunmaktadır.

Oxford International School, uluslararası eğitim alanındaki taahhütlerinden dolayı ün kazanmıştır. Okul, yabancı dil kulübü, medicare, ulaşım vb. Gibi kaliteli hizmetler sunar. Zengin kütüphane, okulun önemli bir özelliğidir. Okul oditoryumu, öğrencinin skolastik yılı boyunca çeşitli kültürel etkinliklere katılmasını sağlar. Okul İngiliz müfredatını takip ediyor.

7. Avustralya Uluslararası Okulu, Bangladeş'te Avustralya eğitimi

Web sitesi: www.ausisdhaka (dot) net

Avustralya Uluslararası Okulu Bangladeş, Dakka, Bangladeş'te bulunan Avustralya merkezli bir eğitim kurumudur. Okul, hak eden öğrencilere Avustralya Ulusal Müfredatı sertifikaları verir.

Avustralya Uluslararası Okulu, Bangladeş kaliteli eğitimi sağlamak için ünlüdür. Okul her zaman eğitimdeki mükemmellikten ödün vermez. Okul binaları ve yeni kampüs, eğitim ortamı ile tamamen tematik. Yetenekli uluslararası öğretim personeli hizmet kalitesini sağlar.

8. Sunnydale School Dhaka, İngilizce eğitiminde bir danışman

Sunnydale School Dhaka, Bangladeş'te saygın bir İngiliz orta okulu. Okul Bangladeş öğrencilerine kaliteli uluslararası eğitim sağlıyor.

Sunnydale School Dhaka, İngiliz müfredatını eğitim ortamı olarak izlemektedir. Okul öğretim personeli, gelecekteki zorluklarla karşılaşacak liderleri yapmak için en iyi kaliteyi sunmak için oldukça deneyimli ve uzmandır.

9. Maple Leaf Uluslararası Okulu, Bangladeş'te küresel okul eğitimi

Web sitesi: www.mlis.edu (dot) bd

Maple Leaf Uluslararası Okulu Dakka, Bangladeş'teki öncü İngilizce orta okullarından biridir. Okul 1980 yılında kuruldu. Okul, Bangladeş'in Dakka kentindeki Dhanmondi'de bulunmaktadır.

Okul gelecekteki görev ve sorumluluklarını üstlenecek yakın liderler yaratmaya kararlı. Okul, uluslararası eğitim alanında her zaman yüksek standartlar getirmiştir. Okul İngiliz müfredatını takip ediyor.

10. SFX Greenherald International School, uluslararası dönüm noktası olan misyoner okulu

Web sitesi: www.sfxghis (dot) com

SFX Greenherald International School, Bangladeş'teki en popüler misyoner okulu. Okul, 1971 yılında Kurtuluş Savaşı sırasında önceki okulun yıkılmasından sonra yeniden kurulur. Bu okul, Bangladeş'teki eski İngiliz okullarından biridir.

Okul şimdi Dakka'nın Mohammadpur bölgesinde bulunuyor. SFX Greenherald International School kaliteli İngilizce eğitimcilerinde çok popüler. Okul, İngiliz müfredatını eğitim aracı olarak takip ediyor. Okul bağlı bir Cambridge Uluslararası Sınav Merkezidir.