İşletmenin Sosyal Sorumluluğu: İşletmenin Sosyal Sorumluluğu Üzerine Argümanlar

Şimdi şu argümanları sosyal sorumluluk lehine listeleyebiliriz:

Uzun vadeli bakış açısına göre, iş dünyasından sosyal sorumluluk iş için uygun olacaktır.

Sosyal sorumluluk ve sosyal katılım aydınlanmış bir kişisel çıkar olarak tanımlanabilir.

1. İsteklerimizin doğası her zaman değişiyor ve beklentilerimizde de bir değişiklik var. Halk bugün işten daha fazlasını bekliyor. Geçmişte, iş toplumun temel ihtiyaçlarını sağlamada başarılı olmuştur. İhtiyaçlarımız genel olarak temel fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları ve sosyal ihtiyaçlar olarak sınıflandırılabilir.

Temel fiziksel ve güvenlik ihtiyaçları bir kez karşılandığında, halkın dikkati sosyal ihtiyaçlara dönüşecektir. Temel fiziksel ve güvenlik ihtiyaçları batının gelişmiş ülkelerinde az ya da çok tatmin edildiğinden, işletme dikkatini sosyal istekler memnuniyetine çevirmek zorundadır.

Bu nedenle halk, iş dünyasının ekoloji, sosyal huzursuzluk vb. Konularda gecikmeli bir şeyler yapmasını beklemektedir. İş dünyasının beklentileri değiştikçe, iş dünyasında daha fazla sosyal katılımın olması gerektiği tartışılmaktadır. İş dünyası kendisini yalnızca mal ve hizmet üretimi ile sınırlandırmamalıdır. Üretim hedefleri, yaşam kalitesini iyileştirme ihtiyacını akılda tutmalıdır.

2. İşletmenin sosyal sorumluluğu hem topluma hem de işletmeye iyi gelecektir. Örneğin, istihdam alanında, işletme eşit istihdam imkanı sağlayabilir. Genellikle daha iyi işler daha iyi bir topluluk oluşturur. Suç insidansı daha az olacak ve cezaevlerine ve polise yapılan harcamalar daha az olacaktır.

3. Eğer işletme sosyal olarak sorumlu ise, ekonomik sistemin hükümet tarafından daha fazla düzenlenmesini azaltacaktır. Düzenleme hem iş hem de toplum için azalacak.

4. Bazen sorunlar kar olabilir; örneğin, kimya şirketlerinin atıklarından kaynaklanan mahalle kirliliği şikayetleri olabilir. Kirliliği en aza indirgeme girişiminde firmalar bazı atıkları kar olarak geri alabilirler. Diğer kirlilik kontrol programları, yeni ve karlı şirketlerin oluşumunda yardımcı olabilir.

5. İşletmenin finansal, yönetimsel ve teknik kaynaklar üzerinde hakim olduğu, sosyal problemlere uygulanabilecekleri tartışılmaktadır. Ayrıca, işletme yenilikçi yeteneği ile tanınır ve bu yetenek bazı sosyal sorunları çözmek için kullanılabilir. İşadamları gerçekçi tutumlarıyla birçok sosyal hasta için bazı pratik çözümler önerebilir.

6. Son olarak, eğer işletme tarafından uygun bir sosyal sorumluluk yoksa, işletmenin, sosyal problemin yarattığı durumla yüzleşmek için çok zaman ve kaynak harcamak zorunda kaldığı bir aşama ortaya çıkabilir. Bu şartlar altında, işletmelerin mal ve hizmet üretme hedefine ulaşmak için zamanları olmayabilir.