Sosyolojinin Topluma Önemi (1219 Kelime)

Bu makale sosyolojinin topluma önemi hakkında bilgi sağlar!

Sosyolojinin en önemli yanı toplumdaki sosyal kurumları bilimsel olarak incelemesidir. Sosyolojinin insan ilişkilerinin bilimi olarak önemi geç kalmıştır. Toplumun bilimsel çalışması ve insan refahının bilimsel olarak tanıtılması uzun süredir ihmal edilmiştir. Şimdi toplumun gerçekten bilimsel çalışması çok iyi bir şekilde devam ediyor.

Resim Nezaket: sociology.arizona.edu/sites/sociology.arizona.edu/files/images/soc_club_3.jpg

Nitekim, toplumsal olayların ve Giddings'in insanın yeterliliği olarak adlandırdığı şeyleri teşvik etmenin yollarını ve araçlarını incelemek, bilimsel yapılması gereken tüm konuların en mantıklı ve makul olanlarından biridir. Toplumsal ilerleme kaydedeceksek, bu yüzyıl insan ve sosyal refahı geliştiriyor olmalı. Bu nedenle, birçok insan tarafından sosyolojinin tüm sosyal bilimlere en iyi yaklaşım olabileceği ve bu nedenle mevcut durum için kilit bir çalışma olabileceği doğru bir şekilde düşünülmektedir.

Beach'in dediği gibi, sosyoloji, günümüzün kritik sorunlarının çoğuna doğrudan etkisi ile her türlü zihni güçlü bir çekiciliğe sahiptir. Giddings, iktisatın sahip olmak istediklerimizi nasıl elde edeceğimizi anlattığı gibi, sosyolojinin de nasıl olmak istediğimizi de söyler. Böylece sosyoloji, büyük bir tavsiyenin temsilcisi olan toplumun bilimsel çalışması haline gelir.

Toplum, bireylerin en büyük örgütüdür. Toplumun her alanda kendine has sorunları var. Sosyoloji çalışması yoluyla toplumun bilimsel çalışmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Toplum araştırması sadece modern karmaşık toplumda bir değere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda vazgeçilmez hale gelir.

Toplum çalışmaları, o toplum hakkında belirli miktarda bilgi gerektiren sosyal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Tanımlayıcı sosyoloji, sosyal politika hakkında karar vermede yardımcı olacak birçok bilgi sağlar.

Hindistan'da, aşırı yoksulluk sorununun çözümü, sosyologlardan öncelikle bu tür araştırmaların şüphesiz sosyal politikayı etkilediğinin araştırılmasını gerektirir. Toplum gelişmek ve gelişmekse, toplumun çalışması politikacılar, yöneticiler, sosyal reformcular, öğrenciler ve öğretmenler için zorunludur.

Sosyolojinin pratik yönü, sosyal problemlerin araştırılmasında ve sosyal hizmet ve sosyal düzenlemede çok büyük önem taşımaktadır. Tek sosyal problem elbette birlikte ve mutlu bir şekilde yaşayan insanların. Bunu başarmak için gerekli düzeltmeleri yapabilmek için bilimsel bir toplum çalışmasına ihtiyaç vardır.

Sosyolojinin pratik yönünün bir başka özelliği de büyük sosyal kurumların incelenmesi ve bireyin her biriyle olan ilişkisidir. Bu nedenle, bu kurumların güçlendirilmesine özel bir ihtiyaç vardır ve bunlardan birincisi, sorunlarının ve durumlarının bilimsel incelenmesidir. Sosyoloji birçok toplumun nedenini analiz etti ve onları iyileştirmenin yollarını önerdi. Toplum karmaşık bir yapıdır. Eğer çözülecekse, problemleriyle ilgili bilimsel bir çalışma olmalı.

En önemli yönlerden biri ve sosyolojinin en büyük fırsatlarından biri, sosyal kaygı meselelerine bilimsel araştırmalar yapmaktır. Sosyal kötülüklerin sadece gerçekleşmeyeceği ve her şeyin kendi sebebi olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Dünyanın sosyal politikalarını sağlam bir temelde ve yetersiz bilgi ile belirleme konusunda çok uzun zaman geçtiği anlaşılmalıdır.

Sosyal problemlerin araştırmasına bilimsel araştırma yöntemiyle başlamak, bu nedenle her yerdeki öğrencilere önemli bir görev sunuyor. Sosyoloğun amacı, insan toplumu ve kurumlarını, bir entomolog okuyan böceğin tutkulu objektifliği ile incelemektir.

Sosyoloji, her bir derneğin her üyesine, karşılıklı işbirliği yoluyla yaşamlarında nasıl ilerleyebileceklerini öğretir. Dernek, yaşamlarında ilerleyebilmek için başkalarına karşı olumsuz tutumlarından vazgeçmelidir. Sosyoloji, yaygın konusu ile her şeyi doğru yöne ayarlamak için yeterli yolu ve aracı tutar.

Aile, bir çocuğun ilk okulunun ve ilk dünyasının olduğu insanlığın önde gelen kuruluşudur. Toplum gibi; aile örgütünün de kendine has sorunları var. Ailenin etrafında dönen çeşitli öğeler, sosyologlar ve sosyal reformcular için büyük bir sorun teşkil ediyor. Mod sistemi evlilik yaşı ne olmalı gibi sorunlar? Boşanma ve ayrılma şekli ne olmalı? Karı koca vs. arasındaki ilişki ne olmalı

Bu sorunların sosyal reformcuların veya sosyologların görüşleriyle değil, aynı zamanda bilimsel açıdan da görülmesi gerekir.

Sosyolojinin entelektüel değeri var. Onu inceleyen herkes için entelektüel sonuçları vardır. Sosyoloji çalışması, bireyin insan toplumu ve sosyal sistemin nasıl çalıştığını anlamasına yardımcı olur. İnsan toplumlarının karşılaştırmalı bir incelemesi, farklı toplumlardaki insanların geçimlerini sağlamak için evrensel insan sorunlarına çok farklı çözümler getirdiğini anlamamızı sağlar.

Sosyoloji, okuyucuyu çeşitli sosyal çıkmazlara karşı güncel hale getirir. Sosyoloji, duygularını güncelleyen bir okuyucuyu geliştirir ve aynı zamanda bireye toplumla birlikte nasıl gezileceğini yönlendirir. Böylece sosyoloji çalışması, onun için çeşitli bilgiler içerdiğinden, bireyin yaşamındaki ayrılmış yerini korur. Sosyoloji, bireyler için de önemlidir çünkü bireylerin problemlerine ışık tutar.

Sosyoloji bir öğretim konusu olarak popülerdir. Yüksek okullarda ve üniversitelerde önemli bir yer tanınmaktadır. Sosyolojinin önemi, sosyoloji konusunun mühendislik, tarım ve diğer branşlarda da yer alması gerçeğiyle sağlanmıştır. Sosyoloji çalışması olmadan, ülkelerinin idari düzeninde üst sıralarda yer almak isteyen adayların eğitimi ve bilgisi eksik ve kusurlu olacaktır.

Sosyologlar, özellikle araştırma prosedürlerinde eğitim almış olanlar, Hükümet, sanayi, şehir planlama sosyal çalışmaları, iletişim yönetimi ve toplum hayatının diğer alanlarında talep artmaktadır. Her ne kadar özellikle kolej ve üniversitelerde ders vermek her zaman sosyolog çekse de, sosyoloji artık akademik salonların dışında uygulanabilecek kadar 'pratik' hale gelmiştir. Öğretim dışında kariyer artık sosyolojide mümkün.

Kısacası, uygulamalı sosyolojinin çeşitli alanları yerel, Devlet, ulusal ve uluslararası düzeylerde önem kazanmaya başlıyor.

Sosyoloji uluslararası problemlerin incelenmesinde önem kazanmaktadır. İzolasyonda yaşayan milletler ve sınıfların gördüğü bir yaşam alanı olarak görülen dünya, birleşmiş canlı insan toplumu haline geldi. Ancak toplumsal ve kültürel yönleri ele alırsak, insanlığı aynı yaştaki barbarlık düzeyinde buluruz. Milletler birbirleriyle ateşli modern savaş araçlarıyla birbirleriyle savaşırlar. Ülkeler dar hedefler elde etmek için birbirlerine karşı yayılıyorlar. Bu bağlamda sosyoloji çalışması önem kazanmaktadır.

Sosyolojinin değeri bizi modern durumlar hakkında güncel tutuyor, iyi vatandaşlar kazanmaya katkıda bulunuyor, toplum sorunlarının çözümüne katkıda bulunuyor, toplum bilgisine katkıda bulunuyor, bireyin bulmasına yardımcı oluyor. toplumla olan ilişkisi, toplumla iyi Hükümeti tanımlar, bir şeylerin nedenlerini anlamasına yardımcı olur. Sosyoloji, birey, kendisini, kaynaklarını ve sınırlarını, potansiyellerini ve toplumdaki rolünü anlamasına yardımcı olduğu için pratik değere sahiptir.